SEO: kwaliteit of kwantiteit?

SEO: kwaliteit of kwantiteit?

Search Engine Optimization bestaat uit twee hoofddelen: tekstoptimalisatie en linkbuilding. Laatstgenoemde gaat over het verzamelen van links van en naar uw website zodat de populariteit van uw internetpagina omhoog gaat, wat goed is voor de zoekresultaten. Over het optimaliseren van de teksten op uw website bestaan de meeste misverstanden en meningsverschillen. Zo zijn er websites die zoveel mogelijk tekst op hun website plaatsen omdat het zoekwoord waarop ze gevonden willen woorden daardoor vaker voorkomt. Aan de andere kant zijn er ook internetpagina’s die de tekst veel beknopter houden en kiezen voor een sterke inhoudelijke tekst om de bezoekers te overtuigen en binnen te halen. De vraag blijft natuurlijk wat beter is op SEO-gebied, kwaliteit of kwantiteit?

Kwaliteit boven kwantiteit

Vast staat dat het zoekwoord waarop een website gevonden wil worden regelmatig terug moet komen in de teksten. Veel tekstschrijvers kiezen voor een density (hoe vaak het zoekwoord voorkomt) van 2 tot 5%, afhankelijk van de tekstgrootte. Een goede SEO-tekst bevat ongeveer 400 woorden. Daarin kan namelijk de belangrijkste informatie genoemd worden met een kleine uitwerking. Een tekst van 400 woorden leest ook makkelijk weg en is niet te lang waardoor het gevaar bestaat dat de lezer van uw website afhaakt. Belangrijk bij SEO is dat de kwaliteit boven de kwantiteit wordt geplaatst. Naarmate een tekst langer wordt, en het zoekwoord vaker voorkomt, neemt de leesbaarheid van een tekst steeds verder af. Een te lange tekst kan zelfs als vervelend worden ervaren door de bezoekers van een website.

Wat is een kwalitatief goede tekst?

Een goede SEO-tekst bevat een titel zonder teveel tussenwoorden. In ieder geval dienen de keywords genoemd te worden. Vervolgens moet in de eerste alinea, de inleiding, de lezer direct het verhaal in worden getrokken. Er moet beknopt vermeld worden waar het artikel over gaat en waarom het artikel van belang is. Bij een SEO-tekst is het vervolgens ook belangrijk dat de uitwerking ‘to-the-point’ is. Geen enkele internetbezoeker zit te wachten op een langdradige tekst. Mensen zijn op zoek naar informatie en willen die direct kunnen vinden. Zorg er ook voor dat de zoekwoorden ‘verpakt’ worden in de tekst. Verzin geen rare constructies om de keywords te kunnen plaatsen, maar implementeer deze zorgvuldig in de tekst. Als een tekst aan deze voorwaarden voldoet leest deze prettig en blijft de bezoeker hangen.

Geplaatst in Seo Webteksten, Zoekmachine optimalisatie | Een reactie plaatsen

Unieke content van levensbelang

Unieke content van levensbelang

SEO, search engine optimization, is ontzettend belangrijk voor websites. Door uw website te optimaliseren kunt u namelijk hogerop komen in de zoekresultaten van diverse zoekmachines, waaronder Google en Yahoo. Elke website met een commercieel of informatief doel probeert zo hoog mogelijk in de resultaten te komen want uit uw eigen ervaring weet u dat een website op pagina 3 of hoger van de zoekresultaten kansloos is om bezocht te worden. SEO is niet iets wat u in één dag kunt leren, het is een complex proces met veel verschillende facetten. Niet voor niets zijn er professionele bedrijven die uw website kunnen optimaliseren. Toch zijn er een aantal aspecten op SEO-gebied waar u zelf voor kunt zorgen. Verreweg het belangrijkste aspect is de uniekheid van uw teksten.

Waarom unieke teksten?

Zoekmachines zoeken voortdurend naar relevante informatie bij een bepaald onderwerp. Om gevonden te kunnen worden dient u natuurlijk ‘keywords’ en ‘keywordconstructies’ in te bouwen in uw teksten. Zorg er wel voor dat uw tekst uniek blijft. Wanneer de inhoud op uw website teveel overeenkomt met een al bestaande website kan het gebeuren dat uw internetpagina geweerd wordt uit de zoekresultaten. Ook kunt u natuurlijk een copyrightclaim aan uw broek krijgen. Unieke teksten maken betekent overigens niet dat u absoluut geen overlap mag hebben. Teksten over hetzelfde onderwerp hebben natuurlijk altijd woorden die hetzelfde zijn. Dit is geen probleem zolang het grootste deel van uw website maar uniek is.

Zelf geschreven, maar toch niet uniek

Om te voldoen aan de SEO-voorwaarden is het aan te raden om al uw teksten zelf te schrijven, zonder dat u gebruik maakt van informatie op andere websites. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in het geval dat u niet veel weet over een bepaald onderwerp. Om er toch zeker van te zijn dat uw teksten uniek zijn kunt u gebruik maken van www.copyscape.com. Daarmee ziet u direct of de tekst op uw website veel lijkt op een al bestaande internetpagina. Wanneer dit het geval is, is dit slecht voor uw SEO-resultaten. Is uw pagina grotendeels uniek? Dan heeft u het goed gedaan en kunt u er op vertrouwen dat uw site hogerop komt in de zoekmachines.

  • facebook Recommend on Facebook
  • google_buzz Buzz it up
  • hyves Tip on Hyves
  • <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.seowebteksten.com%2Funieke-content-van-levensbelang%2F&title=Unieke+content+van+levensbelang&&summary=Unieke+content+van+levensbelang%0D%0ASEO%2C+search+engine+optimization%2C+is+ontzettend+belangrijk+voor+websites.+Door+uw+website+te+optimaliseren+kunt+u+namelijk+hogerop+komen+in+de+zoekresultaten+van+diverse+zoekmachines%2C+waaronder+Google+en+Yahoo have a peek at this web-site.+Elke+website+met+een+commercieel+of+informatief+doel+probeert+zo+hoog+mogelij” title=”Share this post : Unieke content van levensbelang on Linkedin” >linkedin Share on Linkedin
  • myspace Share via MySpace
  • nujij Share on nuJIJ
  • twitter Tweet about it
  • yahoo_buzz Buzz it up
  • bookmark Bookmark in Browser

Geplaatst in Seo Webteksten | Een reactie plaatsen

Een stappenplan voor goede zoekmachinesoptimalisatie

Een stappenplan voor goede zoekmachinesoptimalisatie

SEO klinkt eenvoudig, maar is dat absoluut niet. Lukraak teksten laten optimaliseren heeft weinig zin. U dient eerst enig onderzoek te doen. Bekijk in de statistieken van uw website op welke pagina’s de meeste bezoekers terecht komen. Zorg er eerst voor dat deze delen van uw website volledig worden geoptimaliseerd, zodat u de stroom bezoekers kunt behouden. Het is niet erg als de meest populaire pagina’s niet de homepage zijn. Bij steeds meer blogsites, of op uw eigen website, is het mogelijk om ‘related links’ toe te voegen. Doe dit bij de populairste pagina’s en verwijs naar de delen van uw website die het meest met het onderwerp te maken hebben.

Werk stap voor stap

Verwijzen naar andere pagina’s dient wel zorgvuldig te gebeuren. Het heeft geen zin om uw gehele website als ‘related link’ onder uw populairste artikel te zetten. Bouw de zoekmachinesoptimalisatie langzaam op. Zorg er voor dat de pagina’s waarnaar u verwijst ook volledig SEO geoptimaliseerd zijn. Geef het wat tijd en kijk na enkele weken of het verwijzen resultaat heeft gehad. Is dit niet het geval? Dan kunt u de artikelen verder optimaliseren met de opmaak, maak de belangrijkste keywords bijvoorbeeld vet, maar doe dit hooguit 1 keer per keyword per artikel, en voeg plaatjes toe. Ook kunt u in uw eigen tekst interessante links naar ander sites verwerken. Doe dit alleen naar sites die u zelf bekeken hebt en waarvan u het idee heeft dat het een toegevoegde waarde is voor uw artikel.

Promotie van levensbelang

Het kan altijd gebeuren dat u uw website en de daarop staande artikelen volledig SEO geoptimaliseerd heeft, maar dat de bezoekers wegblijven. Dit kan een gevolg zijn van het enorme aantal sites met dezelfde informatie. U kunt dit verhelpen door uw site te promoten. Begin ook hiermee stap voor stap. Zorg er eerst voor dat de bezoekers op uw site terecht komen, ongeacht op welke pagina. U kunt uw website promoten via social media (Twitter, Facebook, Hyves) of onder de aandacht brengen op forums. Kijk hierbij wel uit dat het niet als storend ervaren wordt door andere gebruikers. Zijn de bezoekers eenmaal op uw site, dan klikken ze doorgaans wel verder naar de pagina die ze interessant vinden: doel bereikt!

Geplaatst in Zoekmachine optimalisatie | Een reactie plaatsen

SEO optimalisatie: Spreektaal of schrijftaal en afwisseling

SEO optimalisatie: Spreektaal of schrijftaal en afwisseling

Teksten zijn het visitekaartje van uw website. Een tekst vol met spelfouten, slechte opmaak en slechte zinsconstructies nodigt een klant niet uit om met u in zee te gaan. Toch zijn er nog altijd veel websites die vol staan met fouten. Het klinkt eenvoudig, maar met net iets meer aandacht voor de content op uw website ziet het er stukken beter uit, lezen de teksten makkelijker weg en heeft u meer kans op gerichte klanten. Natuurlijk heeft elke website een eigen doelgroep waar geschreven voor dient te worden. Daarbij is het voor veel webmasters de vraag of er spreek- of schrijftaal op de website gezet dient te worden met het oog op SEO optimalisatie.

Spreektaal of schrijftaal?

Veel mensen denken dat een formele tekst in schrijftaal moet staan en een informele tekst prima in spreektaal kan. Dit is echter een wijdverbreid misverstand. Alle SEO webteksten dienen in spreektaal geschreven te worden. Dit is niet alleen voor uzelf veel eenvoudiger, maar ook de leesbaarheid van de teksten neemt zienderogen toe wanneer u spreektaal gebruikt. Daarnaast kunt u met spreektaal een grotere groep potentiële klanten trekken. Wanneer u overgaat op vakjargon of moeilijke woorden haken veel mensen af. Voor de SEO optimalisatie is schrijftaal uit den boze. Natuurlijk kunt u ook in spreektaal een formele toon aanhouden. De aanspreekvorm is hierin een belangrijk voorbeeld. U is formeler dan jij/je.

Afwisseling voor goede SEO resultaten

Elke tekst heeft een vast onderwerp waarover geschreven wordt. Pin u echter niet vast op één keyword wat u elke keer laat terugkomen. Zorg voor een goede afwisseling met meerdere keywords. Daarmee wordt het lezen een stuk prettiger en nog belangrijker: u kunt door de zoekmachines op meerdere manieren gevonden worden. Vergelijk het schrijven van een webtekst met het schrijven van een verhaal. U zult in een boek ook nooit 10 keer hetzelfde belangrijke woord vinden in een korte tekst. Synoniemen nemen een belangrijke plaats in in de SEO optimalisatie. Probeer, zonder te overdrijven, zoveel mogelijk woorden met ongeveer dezelfde betekenis op te nemen in uw SEO webtekst. Dit bevordert de kans om hogerop te komen in de zoekresultaten. Hoe groter de variatie, hoe breder het ‘keyworddomein’ is waar u op gevonden kunt worden door potentiële bezoekers.

Geplaatst in Seo Webteksten | Een reactie plaatsen